L.146 Dry Mold Protector

L.146 Dry Mold Protector สเปรย์ป้องกันสนิมโมด์ แม่พิมพ์ ชนิดแห้งเร็ว ขนาดบรรจุ 16 oz.