L.103 Battery Cleaner

L.103 Battery Cleaner สเปรย์ล้างขั้วแบตเตอรี่และคราบน้ำมัน สเปรย์ล้างขั้วแบตเตอรี่ เป็นเคมีพิเศษใช้ในการทำความสะอาดคราบน้ำมัน ยางเหนียว จารบี และขี้เกลือ บนขั้วแบตเตอรี่ เพื่อให้ไฟสามารถเดินได้สะดวก ป้องกันกำลังตก และการลุกลามของสนิมอันเกิดคราบขี้เกลือ สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อยาง พลาสติก สี ไฟเบอร์ และชิ้นส่วนอื่น ๆ ของเครื่องจักร จึงสามารถใช้ได้ดีกับรถยนต์ ซึ่งต้องการความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวถังและสี วิธีใช้ สามารถฉีดสเปรย์น้ำยาลงบนขั้วแบตเตอรี่ได้ทันที และทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงเช็ดออกก็จะทำให้ขั้วแบตเตอรี่สะอาดขึ้นทันตา และยังสามารถใช้ล้างคราบน้ำมัน ยางเหนียว บริเวณห้องเครื่องได้ดี ประโยชน์ 1. เกิดปฏิกริยาอย่างรวดเร็ว สามารถขจัดคราบสกปรกและละลายคราบขี้เกลือได้โดยเร็ว แปรสภาพกรดที่ เกาะอยู่ภายนอก ให้เป็นกลาง 2. ไม่เป็นอันตรายต่อส่วนประกอบหม้อแบตเตอรี่ หัวขั้ว ยาง สี หรือพลาสติก 3. ฟิล์มน้ำยาจะเคลือบอยู่เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของหัวขั้ว และสายแบตเตอรี่ ถ้าต้อง การป้องกันการกัดกร่อนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นให้ใช้ L. 104 (Battery Protector) เคลือบอีกครั้ง 4. สามารถใช้กับแบตเตอรี่ทุกประเภท เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ เครื่องบิน รถตัดหญ้า เครื่องเรือ แทรกเตอร์ รถยกเยนเนอเรเตอร์ ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์