L.105 Spot Check A,B,C

L.105 Spot Check สเปรย์ชุดตรวจสอบรอยร้าวของโลหะ แก้ว เซรามิค เป็นวิวัฒนาการใหม่ของการตรวจสอบรอยร้าวของโลหะ แก้ว เซรามิค และอื่น ๆ ด้วยวิธีการ ที่ง่ายดายด้วยชุดสเปรย์ 3 ประกอบด้วย 1) สเปรย์ล้างคราบสกปรก A เป็นน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้าทำการตรวจสอบ มีคุณสมบัติใน การชะล้างสูง ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลงเหลือ เมื่อสเปรย์ลงผิวงานแล้วให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งอีกครั้ง 2) สเปรย์แทรกซึมพลังสูง B เป็นน้ำยาที่มีอำนาจการแทรกซึมสูง จะเข้าไปทุกซอกทุกมุมของผิว หน้าที่ตรวจสอบแม้รอยร้าวจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม น้ำยามี ลักษณะใส และเป็นสีแดงให้สเปรย์น้ำยาทิ้งไว้ ประมาณ 1-10 นาที แล้วทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง และสเปรย์ล้างคราบสกปรก A จนไม่มีคราบสีแดงเหลือผิวหน้า 3) สเปรย์พัฒนาและแจ้งผล C เป็นน้ำยาแจ้งผล มีลักษณะเป็นวุ้นแป้ง เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นผง แป้งที่มีขนาดเล็กและละเอียดมาก โดยจะดูดซึมน้ำยาแทรกซึม B สี แดง ขึ้นมาจากรอยร้าว ทำให้สามารถทราบถึงตำแหน่งและขนาด ของรอยร้าวได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ใช้น้ำยาสเปรย์นี้เมื่อผ่านขั้น ตอนที่ 1 และที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อทราบผลที่ต้องการแล้ว สามารถล้างน้ำยานี้ได้ง่ายดาย ด้วย โซลเว้นท์ และสาร ละลายแทบทุกชนิด หมายเหตุ ชุดสเปรย์ตรวจสอบรอยร้าวจะใได้มีประสิทธิภาพต่อเมื่อใช้ถูกตามขั้นตอนเท่านั้น ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ : กระป๋อง