L.113 Anti-Spatter

L.113 Anti-Spatter สเปรย์น้ำยาป้องกันสะเก็ดลวดเชื่อม ใช้งานป้องกันชิ้นงานที่มีการเชื่อมมีรอยตามด และไม่ให้สะเก็ดเชื่อมมาเกาะผิวหน้าของชิ้นงาน ลดขั้นตอนในการเจียรขัดแต่ง ทำให้ชิ้นงานออกมาไม่สวยมีตามที่ต้องการ ใช้ง่ายสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์