L.314 Anti Rust For Cooling

L.314 Anti Rust For Cooling น้ำยาป้องวกันการเกิดสนิมในคูลลิ่งทาวเวอร์ ขนาดบรรจุ 20 ลิตร