L.322 Flocculating Agerts

L.322 Flocculating Agerts สารจับตะกอนในระบบน้ำ ขนาดบรรจุ 20 ลิตร