L.201 Liquid Drain Opener

L.201 Liquid Drain Opener น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันท่อน้ำทิ้ง เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นสูง มีประสิทธิภาพในการจัดการอุดตันของระบบท่อน้ำทิ้งสามารถละลายอินทรีย์สาร (Organic Metrial) ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเศษผ้า เศษอาหาร กระดาษ ไขมัน เส้นผม และอนินทรีย์สาร (Inorganic Metrial) บางอย่างได้เช่น ตะกรัน (Scale) ประโยชน์ 1. Liquid Drain Opener มีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนสิ่งปฏิกูลสูงกว่าน้ำยาล้างท่อตันธรรมดา 2. ไม่ทำลายหรือกัดกร่อนท่อน้ำ ไม่ว่าท่อน้ำทิ้งนั้นจะทำด้วยโลหะหรือสารประกอบพลาสติก 3. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบชีวะภาพของเชื้อจุลินทรีย์ของบ่อเกรอะบ่อซึม 4. ใช้สะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลาผสม หรือ รอให้ผงเคมีละลาย 5. ช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการต้องรื้อ หรือ เดินท่อน้ำทิ้งใหม่ โดยเฉพาะส่วนที่ฝังอยู่คอนกรีต 6. ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันของท่อน้ำ ข้อควรระวัง เวลาใช้ควรเทด้วยความระมัดระวัง อย่าให้กระเด็นเข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า วิธีใช้ 1. ถ่ายเทน้ำออกจากบริเวณที่อุดตันให้มากที่สุดที่จะทำได้ 2. เทน้ำยา L.201 ประมาณ 50-100 cc ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที 3. ราดน้ำลงไปเล็กน้อยก่อน สักครู่จึงเทน้ำซ้ำไปไปอีกครั้งหนึ่ง สิ่งสกปรกที่อุดตันก็จะหมดไปทันที 4. ปริมาณหรืออัตราส่วนการใช้อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสกปรกที่อุดตันอยู่ท่อนั้น ขนาดบรรจุ 3.78 ลิตร

For more information, please visit this products webpage.