L.204 Rediator Cleaner

L.204 Rediator Cleaner น้ำยาล้างหม้อน้ำ ขจัดตะกรัน หินปูนและสนิม ลักษณะ น้ำยาล้างหม้อน้ำ เป็นสารเคมีที่มีส่วนประกอบของ “ อินอิบิท ออแกนิคแอซิค” ที่คุณสมบัติ ละลายสนิมและตะกรัน โดยที่ตัวเองทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อนผิวโลหะและยางในขณะที่ล้าง และสาร “พีนีเตทดีเทอเจนท์” ซึ่งช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ 1. ใช้ล้างและกำจัดสนิมและหินปูน ภายในระบบท่อหล่อเย็นทุกชนิด 2. แก้ปัญหาเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรร้อนเกินไป 3. สามารถควบคุมการกัดกร่อนของผิวโลหะและยางได้ดี ในขณะกำลังล้างที่อุณหภูมิไม่เกิน 300 oC 4. ช่วยลดแรงงานและประหยัดเวลาในการล้าง ปริมาณการใช้ ใช้ในอัตราส่วน 1 / 20 หรือ 1 / 40 วิธีใช้ ใช้น้ำยาประมาณ 500 CC. ในระบบความเย็นที่มีน้ำอยู่ภายในอยู่พอสมควรแล้ว เติมน้ำเต็มเครื่องปิดฝาให้แน่น เดินเครื่องจนกระทั่งน้ำที่มีอยู่ภายในมีอุณหภูมิ สูงกว่าอุณหภูมิปกติเล็กน้อย เดินเครื่อง ทิ้งไว้ประมาณ10-20 นาที หรือนานกว่า แล้วแต่ขนาดระบบทำความเย็น เมื่อเสร็จแล้วเปิดฝาเอาน้ำยาออกให้ เติมน้ำใหม่ ล้างให้สะอาดสัก 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อไล่น้ำยาและเศษหินปูน สนิมออกให้หมด ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

For more information, please visit this products webpage.