L.206 Rediator Coolant

L.206 Radiator Coolant น้ำยารักษาหม้อน้ำ น้ำยารักษาหม้อน้ำ เป็นน้ำยาเข้มข้น เพื่อช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำ จาก 100 OC เป็น 120-160 OC และทำหน้าที่รัก หม้อน้ำให้ปราศจากหินปูน ตะกรัน และสนิม ซึ่งเป็นสาเหตุขอ การรั่วซึมและหม้อน้ำเดือด น้ำยา L. 206 ประกอบด้วยสารเคมีโพลีเมอร์ 3 ชนิด ชนิดแรก เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหม้อน้ำ ชนิดที่สอง จะทำหน้าที่เพิ่มจุดเดือดของน้ำในระบบหล่อเย็น และชนิดที่สาม จะทำหน้าที่ย่อยตะกรัน หินปูน สนิม เป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ๆ และร่วมสลายตัวรวมกับน้ำในระบบ โดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน จนกว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นในครั้งต่อไป วิธีใช้ ควรทำความสะอาดหม้อน้ำด้วยน้ำยา ชนิด L. 304 ก่อนแล้วเจือจางด้วยน้ำยากับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 2/10 ของน้ำในระบบหล่อเย็น อยู่ได้นานถึง 6 เดือน ข้อแนะนำ น้ำยารักษาหม้อน้ำ L. 206 มี 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่ง เป็นน้ำยาเหลือง ผลิตจากพื้นฐานปิโตรเลียม เพื่อผสมน้ำเจือจางได้สีนม ประเภทที่สอง เป็นน้ำยาสีเขียวเหลือง เป็นน้ำยาที่มีพื้นฐานเป็นซินเนติกส์ ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

For more information, please visit this products webpage.