L.607 Special Gear Oil GL-1 (Y)

L.607 Special Gear Oil GL-1 (Y) น้ำมันเกียร์ เกรดธรรมดา จีแอล 1 ขนาดบรรจุ 18 ลิตร, 200 ลิตร