L.612 Synthetic Cuting Oil

L.612 Synthetic Cuting Oil น้ำมันหล่อเย็น ชนิดสังเคราะห์ ระบายความร้อน ขนาดบรรจุ 200 ลิตร