L.706 Hi Temp Chian Grease

L.706 Hi Temp Chian Grease จาระบีหล่อลื่นเฟืองโซ่ เพิ่มการยึดเกาะ ทนความร้อนสูง +300 C ขนาดบรรจุ 15 กก.

For more information, please visit this products webpage.